אלרגיה

השוואת גישות לאבחון אלרגיה: מהסימפטומים למולקולות או מהמולקולות לסימפטומים

מחקר מצא כי אבחון אלרגיה דרך המולקולות אל הסימפטומים הינה שיטה מהימנה ויעילה לאבחון אלרגיה, בחלק מהמקרים אף עדיפה על השיטה הקלאסית

אבחון אלרגיה מלא, בשיטה הקלאסית "מהסימפטומים למולקולות", כולל בדיקה קלינית מעמיקה, תבחין עורי (Skin prick test) ובדיקת רמות IgE. אבחון זה כולל בשנים האחרונות גם בדיקה מולקולרית לאלרגיה. מטרת המחקר הייתה, לבחון את המהימנות האבחנתית של הגישה החלופית הפועלת "מהמולקולות לסימפטומים", אשר הוצעה לאחרונה במדריך User’s Guide EAACI Molecular Allergology, באמצעות מחקר קליני רטרוספקטיבי.

לקריאה נוספת:

במסגרת המחקר, רשומות רפואיות מ-202 מטופלים עם חשד קליני לרגישות אלרגית, נאספו מתיקים רפואיים בשני אתרים, אשר מקיימים אחת משתי שיטות אבחון. שיטה ראשונה הינה ה-"ISAC first" המשלבת שימוש בצ'יפ אלרגן אימוני בפאזה סולידית מסוג ISAC112 יחד עם בדיקת IgE ולאחר מכן בוצע תבחין עורי סלקטיבי. השיטה השנייה הייתה "Skin prick test-first". בשיטה זו התחילו עם תבחין עורי ולאחריו מערך DNAי(microarray).

תוצאות המחקר הראו כי בתהליך של "ISAC-first", בוצעו הרבה פחות בדיקות תבחין עורי לאבחון אלרגיה (החציון היה 4 לעומת 14). על ידי תבחין עורי, ב-19% מהמטופלים בקבוצת ה"ISAC first" וב-24% מהמטופלים בקבוצת ה-"Skin prick test-first", אובחנו בהצלחה אלרגנים נשימתיים נוספים (P=0.014) אשר הודגמו כלא-חיוביים במערך DNA שבוצע עם ISAC. במחקר העוקבה נמצא, כי על ידי בדיקת מערך DNA שבוצעה עם ISAC, נמצאה רגישות אלרגית נוספת, ב-18% מהמטופלים מקבוצת ה"ISAC-first" וב-32% מהמטופלים בקבוצת ה-"Skin prick test-first"י(P=0.800). מאכלים מעוררי אלרגיה נוספים, לא נמצאו על ידי התבחין העורי בקבוצת ה-"ISAC-first". לעומת זאת, ב-6% מהמקרים בקבוצת ה-"Skin prick test-first", רגישות שנראתה בתבחין העורי הופיעה לאחר מכן כשלילית במערך DNA.

מסקנת החוקרים הייתה כי על מנת לאשש חשד קליני לאלרגיה, הקונספט החדשני "ממולקולות לקליניקה", מציע שיטת עבודה אבחנתית מהימנה בזמן קצר יותר. כתוצאה מכך שנצפה ביצוע מצומצם יותר של תבחין עורי בשיטה זו, הסיקו החוקרים כי החשיבות המעשית הינה משמעותית בעיקר בילדים צעירים ובמבוגרים. כמו גם במטופלים אטופיים ובכל מקרה בו הבדיקה העורית קשה לביצוע או לא מהימנה.

מקור: 

Mothes-Luksch N. et al. (2018) World Allergy Organization Journal. 11, 22

נושאים קשורים:  אלרגיה,  תבחין עורי,  אלרגנים,  אבחון אלרגיה,  אבחון מולקולרי,  מחקרים