אאוזינופיליה

התבנית ההיסטולוגית והמאפיינים הקליניים של דלקת אאוזינופילית בוושט בילדים

מחקר מצא כי לדלקת אאוזנופילית בוושט בילדים ישנם כמה אפיוני דלקת שונים בטווח הארוך. סוגי הדלקת השונים הדגימו שוני ביניהם בנתונים ההיסטולוגים ובתגובה לטיפול. נמצא גם כי קיימים הבדלים בין המינים באופי הדלקת ובתגובה לטיפול

הדמיה של הוושט (איור אילוסטרציה)

דלקת אאוזינופילית בוושט הינה מחלה כרונית המונעת על ידי אנטיגנים ששכיחותה נמצאת בעלייה. מעט מאוד מידע קיים היום על המהלך בטווח הארוך של מחלה זו. מטרת המחקר הייתה להבין את מסלול ההתקדמות של דלקת אאוזינופילית בוושט בילדים, במהלך טיפול קליני שגרתי.

במסגרת מחקר פרוספקטיבי, נרשמו ילדים לתוך מאגר נתונים של דלקת אאוזינופילית בוושט. הרשומות הרפואיות והפתולוגיות של מטופלים אלה נבחנו במהלך 13 שנים.

בין 2011 ל-2015, 146 ילדים עם דלקת אאוזינופילית בוושט נראו בביקור הראשון שלהם במוסד בו נערך המחקר. נכללו במחקר ילדים עם שנתיים ומעלה של מעקב ושלוש שנים ומעלה של אנדוסקופיות, שבוצעו במהלך ממוצע מעקב של 5.13 שנים (טווח 2-13). המטופלים במחקר, מטופלים עם דלקת אאוזינופילית אורכית (longitudinal) שהיו במהלך טיפול, הדגימו 3 תבניות של המחלה לאורך זמן: "מגיבים רציפים", ילדים עם פחות מ-15 אאוזינופילים לכל high power fieldי(hpf), כפי שהודגם ביותר מ-75% מהזמן בתקופת המעקב; "מגיבים לסירוגין", ילדים עם דלקת מתלקחת ודועכת (Waxing and Waning) עם פחות מ-15 אאוזינופילים לכל high power fieldי(hpf), כפי שהודגם בפחות מ-75% מהזמן אבל ב-25% ויותר מהזמן בתקופת המעקב; "לא מגיבים", ילדים עם פחות מ-15 אאוזינופילים לכל high power fieldי(hpf), כפי שהודגם בפחות מ-25% מהזמן בתקופת המעקב.

תוצאות המחקר הדגימו כי 59 מתוך 146 (40%) המטופלים היו "מגיבים רציפים", 65 מתוך 146 (45%) המטופלים היו "מגיבים לסירוגין" ו-22 מתוך 146 (15%) המטופלים היו "לא מגיבים". המטופלים שהיו "מגיבים רציפים" נמצאו שונים ממטופלים שהיו "מגיבים לסירוגין" וממטופלים "לא מגיבים", בפרמטרים של יחס בין גברים לנשים (1:1 ב"מגיבים רציפים", 4:1 ב"מגיבים לסירוגין", 6:1 ב"לא מגיבים") (P<0.001). שוני נוסף במטופלים שהיו "מגיבים רציפים" נמצא בתגובתם הראשונית לכל סוג של טיפול, כולל מעכבי משאבות פרוטונים (Proton Pump Inhibitors, PPI)י(P<0.001). חומרה אנדוסקופית נמצאה תואמת לאאוזינופיליה בוושט (מתאם פירסון r=0.73,יP<0.001). באנליזה רבת משתנים, מגדר נשי ותגובה ראשונית לטיפול עם תרופות או דיאטת הפחתה, נמצאו קשורים לשליטה לטווח ארוך באאוזינופיליה בוושט.

מסקנת המחקר הייתה כי דלקת אאוזינופילית בוושט בילדים במהלך ארוך טווח, התאפיינה ב-3 מסלולים שונים של דלקת. הקבוצות ההיסטולוגיות שנצפו לאורך זמן היו שונות משמעותית במין הביולוגי ובתגובה הראשונית לטיפול.

מקור: 

Collins C. et al. (2019) The Journal of Allergy and Clinical Immunology. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2019.06.015

נושאים קשורים:  אאוזינופיליה,  דלקת בוושט,  היסטולוגיה,  תגובה לטיפול,  מחקרים
תגובות