דלקת עור אטופית

מתי מתרחשת תגובה מוגברת לטיפול עם אינבו במחקרים על דלקת עור אטופית?

בסקירה שיטתית ומטה אנליזה זו נכללו מחקרים בהם נבדק טיפול מערכתי לדלקת עור אטופית בכדי לאפיין את הגורמים המנבאים לתגובה מוגברת לטיפול עם אינבו במהלך מחקרים אלה

22.01.2020, 12:35

לדלקת עור אטופית (Atopic Dermatitis) יש מהלך מחלה וגורמים תקופתיים משתנים, וכן קיימת שונות בתגובה לטיפול מקומי. ייתכן ולעובדות אלו יש השפעה על היקף התגובה לאינבו בניסויים בנושא דלקת עור אטופית.

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע את גורמי החיזוי לתגובה מוגברת לאינבו במחקרים אקראיים ומבוקרים בתחום דלקת עור אטופית.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית ומטה-אנליזה של ניסויים אקראיים ומבוקרים בהם ניתן טיפול מערכתי בדלקת עור אטופית, ופורסמו בשנים 2017-2018. החיפוש בוצע במאגרי המידע Cochrane Libarary, Medline, Embase, GREAT, LILACS, Scopus. שני מחברים בחרו את המחקרים המתאימים, ושלפו את הנתונים הרצויים. נבנו מודלים מעורבים ורבי-משתנים עבור מדדים מקובלים שונים של חומרת פריחות ודלקת עור אטופית (EASI, SCORAD, NRS-itch, VAS-itch, DLQI).

סך הכל נכללו בסקירה 64 ניסויים. שימוש במקביל בתרופות מרשם לטיפול מקומי, משך מחקר 3 חודשים ומעלה, ומספר נמוך יותר של זרועות מחקר, נמצאו קשורים לתגובה מוגברת לאינבו לפי מדדי EASI, יNRS-itch, VAS-itch, DLQI. עבור מדד EASI, התגובה לאינבו הייתה מוגברת במחקרים עם חלק יחסי גדול יותר של מטופלים ממין זכר, ניקוד EASI ממוצע נמוך עד בינוני במצב הבסיס, וכאשר המחקר היה נטול סמיות. עבור מדדי NRS-itch ו-VAS-itch, תגובות מוגברות לאינבו היו קשורות לחלק יחסי גדול יותר של מטופלים ממין זכר, וניקוד ממוצע בינוני עד גבוה לגרד במצב הבסיס.

החוקרים הסיקו שתגובות לטיפול עם אינבו ניתנות להפחתה בניסויים קליניים בהם נבדק טיפול מערכתי לדלקת עור אטופית, על ידי שילוב בין סמיות כפולה ומשולשת, איזון מגדרי באוכלוסיית המשתתפים, מניעת שימוש במקביל בתרופת מרשם לטיפול מקומי וקיום מחקרים קצרים יותר מבחינת משך זמן.

מקור: 

Lee, HH. et al. (2019). Journal of the American Academy of Dermatology. doi: 10.1016/j.jaad.2019.05.102

נושאים קשורים:  דלקת עור אטופית,  תגובות לאינבו,  מחקרים
תגובות