דופילומאב

דופילומאב יעילה לטיפול בדלקת עור אטופית ללא תלות בשימוש במדכאי חיסון נוספים

דופילומאב, יחד עם סטרואידים מקומיים עם/ בלי טיפול קודם ב-NSISS מערכתיים, הביא לשיפור בשלל תחומים ללא תלות בטיפולים נוספים

השימוש בדופילומאב (Dupilumab) כטיפול קו-ראשון למבוגרים / מתבגרים הסובלים מדלקת עור אטופית (AD) בדרגה בינונית-חמורה אושר באירופה ובמקומות נוספים ברחבי העולם, בשל פרופיל הרווח-סיכון החיובי שלו. עם זאת, תרופות מדכאות-חיסון מערכתיות שאינן סטרואידים (NSISS) משמשות לעיתים קרובות כקו הטיפולי הראשון בפועל.

ההשפעה של טיפול קודם עם NSISS על יעילות הטיפול בעזרת דופילומאב לא נבחנה עד כה מול קבוצת ביקורת.

במחקר שפורסם בכתב העת Dermatology and Therapy הוערכה יעילות הטיפול בעזרת דופילומאב לעומת קבוצת ביקורת, בקרב חולים הסובלים מדלקת עור אטופית בדרגה בינונית עד חמורה, תוך השוואת  השפעת הטיפול בחולים עם/ ללא טיפול מערכתי קודם ב-NSISS, בהתבסס על ארבעה ניסויים בשלב 3.

במסגרת המחקר נערך ניתוח post-hoc בו נכללו 1,553 מטופלים מארבעה ניסויים אקראיים כפולי-סמיות מבוקרי אינבו בשלב 3. המטופלים הוקצו באופן אקראי לזרוע האינבו או לזרוע בה קיבלו המטופלים דופילומאב (300 מ"ג אחת לשבועיים) כמונותרפיה למשך 16 שבועות, או במקביל לטיפול עם קורטיקוסטרואידים מקומיים (TCS) למשך 16/52 שבועות. המטופלים עברו ריבוד על פי שימוש קודם ב- NSISS מערכתיים, ומטופלים שטופלו בעזרת דופילומאב נותחו אל מול קבוצות ביקורת (שטופלו באינבו או אינבו + TCS).

בקרב מטופלים שטופלו עם דופילומאב, ללא קשר לטיפול קודם עם NSISS, נצפתה ירידה מובהקת מהמצב הבסיסי באחוזים גבוהים יותר ביחס לקבוצת הביקורת במדדי ה-Eczema Area and Severity Index  (EASI) ,SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD), Dermatology life Quality Index (DLQI) ואקזמה מונחית חולים. ומדד ה-Patient-Oriented Eczema Measure (POEM). כמו כן, המטופלים מזרוע הדופילומאב השיגו באופן מובהק ציון EASI score ≤ 7, Peak Pruritus Numerical Rating Scale ≤ 4, POEM ≤ 7 ו-DLQI ≤ 5 בשבוע 4. שיפורים מהירים ומשמעותיים אלה נראו עם או בלי טיפול נלווה של TCS ונמשכו עד לסוף הטיפול.

לסיכום, טיפול בעזרת דופילומאב כמונותרפיה או בשילוב עם TCS מביא לשיפור מהיר, מובהק ומתמשך בסימנים, בתסמינים ובאיכות החיים של חולי דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה בהשוואה לקבוצת הביקורת, ללא קשר לשימוש קודם ב-NSISS מערכתיים.

מקור: 

Griffiths, C et al. Dermatology and Therapy (Heidelb). 2021 Jun 18. doi: 10.1007/s13555-021-00558-0.

נושאים קשורים:  דופילומאב,  טיפול מדכא חיסון,  מחקרים,  דלקת עור אטופית
תגובות