מחקרים

דופילומאב במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית ומחלה נשימתית חריפה

טיפול עם דופילומאב יכול להביא לשיפור משמעותי יותר בחולים עם תחלואה נשימתית נלווית לרינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים

22.09.2021, 15:55

כעשירית מהמטופלים הסובלים מרינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים קשה לטיפול סובלים ממחלה נשימתית חריפה בעקבות נוגדי דלקת (NSAID exacerbated respiratory disease). דופילומאב, נוגדן חד שבטי הומני החוסם את המרכיב המשותף של הרצפטורים ל-IL-4 ו-IL-13, מאושר כטיפול הנוסף על הטיפול הראשוני במצבים של רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. ניתוח המשך זה העריך את היעילות והבטיחות של דופילומאב במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים עם וללא מחלה נשימתית חריפה בעקבות נוגדי דלקת.

במסגרת המחקר השתמשו החוקרים בנתונים מהניסויים SINUS-24 ו-SINUS-52 אשר היו ניסויים פאזה 3 במבוגרים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים בלתי נשלטת אשר טופלו עם דופילומאב 300 מ"ג או אינבו אחת לשבועיים. תוצאי רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים, זרם אוויר נזאלי, תפקודי ריאות ושליטה באסתמה הוערכו בשבוע 24. בנוסף, ביצעו החוקרים הערכה של אינטראקציית הטיפול לפי תת-קבוצות עבור מטופלים עם וללא מחלה נשימתית חריפה בעקבות נוגדי דלקת.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 724 מטופלים אשר נכללו במחקר, ל-204 (28.2%) הייתה אבחנה של מחלה נשימתית חריפה בעקבות נוגדי דלקת. בנוסף, על פי שיטת ממוצע הריבועים הפחותים, נמצא כי בהשוואה לאינבו, הטיפול עם דופילומאב הביא לשיפור מובהק בציון הפוליפים הנזאליים, הגודש האפי, CT Lund Mackay ומבחן תוצאים סינונזאליים עם 22 פריטים (SNOT-22) בקבוצת המטופלים עם מחלה נשימתית חריפה בעקבות נוגדי דלקת (כל ערכי p<0.0001). כמו כן, שיפור מובהק נמצא בציון התסמינים הכללי (Total Symptom Score), חומרת הרינוסינוסיטיס על פי סולם אנלוגי חזותי, שיא זרימה אינספירטורית נזאלית, שאלון שישה מרכיבים של שליטה באסתמה ובחוש הריח בקבוצה זו (כל ערכי p<0.0001). בהשוואה בין קבוצת המטופלים עם מחלה נשימתית חריפה לקבוצה ללא אבחנה זו, נמצא כי השיפור בגודש אפי (p=0.0044), SNOT-22 (p=0.0313), ציון התסמינים הכללי (p=0.0425) ושיא זרימה אינספירטורית נזאלית (p=0.0123) היה גדול יותר במטופלים שטופלו עם דופילומאב בהשוואה לאינבו.

במחקר אשר בדק את הבטיחות והיעילות של טיפול עם דופילומאב בהשוואה לאינבו, נמצא כי הטיפול, בחולים עם רינוסינוסיטיס כרונית חמורה עם פוליפים נזאליים שאינה בשליטה, הביא לשיפור משמעותי הן במדדים אובייקטיביים והן בתוצאים שדווחו על ידי המטופלים. עוד נמצא כי שיפור זה היה משמעותי יותר בקבוצת המטופלים עם תחלואה נשימתית נלווית בעקבות נוגדי דלקת, וכי דופילומאב נסבל היטב על ידי כלל המטופלים ללא קשר לתחלואה הנשימתית החריפה הנלווית.

מקור:

Mullol J. et al. Allergy (2021). https://doi.org/10.1111/all.15067

נושאים קשורים:  מחקרים,  דופילומאב,  רינוסינוסיטיס,  פוליפים באף,  תחלואה נשימתית
תגובות