מחקרים

השפעות דופילומאב במטופלים עם אסתמה חמורה ופוליפוזיס נזאלי

טיפול עם דופילומאב נמצא יעיל באסתמה חמורה אלרגית ולא אלרגית

אסתמה (צילום: אילוסטרציה)
אסתמה (צילום: אילוסטרציה)

לאחר קבלת אישור כטיפול ביולוגי לדלקת עור אטופית, לאחרונה קיבלה דופילומאב אישור כטיפול נלווה לאסתמה חמורה ופוליפוזיס נזאלי. בהתייחס למחלות האחרונות, קיימים מעט מאוד מחקרים קליניים בעולם האמיתי אודות השפעות התרופה. המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה להעריך את ההשפעות התרפויטיות של דופילומאב בטווח הקצר בקבוצת מטופלים עם אסתמה חמורה ופוליפוזיס נזאלי המייצגת את העולם האמיתי.

במסגרת המחקר העריכו החוקרים מספר פרמטרים תפקודיים ב-20 מטופלים עם אסתמה חמורה ופוליפוזיס נזאלי בזמן הבסיס ולאחר 4 שבועות של טיפול נלווה עם דופילומאב. מחקר זה כלל פרטים עם אלרגיה וללא אלרגיה.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר 4 שבועות של טיפול עם דופילומאב, כלל המטופלים חוו שיפור ניכר הן בתוצאי האסתמה והן בפוליפוזיס הנזאלי. בפרט, הודגמה עלייה בציון מבחן שליטה באסתמה (p<0.0001) ועלייה בציון מבחן 22 הפריטים של תוצאים סינונזאליים (p<0.0001; SNOT22). נטילת קורטיקוסטרואידים במתן פומי ירדה עד כדי רמה אפסית בתוך 4 שבועות (p<0.0001). יתרה מכך, בשבוע 4, עלייה משמעותית נרשמה ב-FEV1 טרם קבלת מרחיבי סמפונות (p<0.01) וב-FVC (p<0.05). בנוסף, באותה נקודת זמן, נרשמה ירידה משמעותית בנפח הריאתי השאריתי (p<0.0001) ובקיבולת הריאות הכוללת (p<0.001; TLC). מנגד, נרשמה עלייה ב-FEF 25%-75% (p<0.01). כמו כן, לאחר 4 שבועות של טיפול, הודגמה ירידה במדידת החמצן החנקני הננשף (p<0.0001; FENO).

תוצאות מחקר זה המייצג אוכלוסייה מהעולם האמיתי מדגימות כי טיפול נלווה עם דופילומאב יכול להיות יעיל במקרים של אסתמה חמורה עם פוליפוזיס נזאלי הן במטופלים אלרגיים והן במטופלים לא אלרגיים. טיפול זה בעל השפעה מהירה, ויעיל בטווח הקצר.

מקור: 

Pelaia C. et al. Journal of Asthma and Allergy (2021). https://dx.doi.org/10.2147%2FJAA.S328988

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  פוליפוזיס נזאלי,  דופילומאב,  תפקודי ריאות
תגובות