מחקרים

האפקט של דופילומאב על דיכאון באסתמה עם רינוסינוסיטיס כרונית אאוזינופילית

טיפול עם דופילומאב הביא לירידה בתסמיני דיכאון על ידי שליטה באסתמה

הפרעות פסיכולוגיות, כדוגמת דיכאון, נפוצות מאוד בקרב מטופלים עם מחלות בדרכי הנשימה. במחקר זה, העריכו החוקרים את יעילות הטיפול עם דופילומאב, נוגדן המכוון נגד הרצפטור ל-IL-4, נגד תסמיני דיכאון בעוקבה של מטופלים עם אסתמה ורינוסינוסיטיס כרונית אאוזינופילית.

במסגרת המחקר העריכו החוקרים את הטיפולים וציוני הסימפטומים ורמת איכות החיים של מטופלים עם אבחנה של אסתמה ורינוסינוסיטיס כרונית אאוזינופילית. על מנת להעריך את המצב הדיכאוני של המטופלים, השתמשו החוקרים בשאלון ה-Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9). את תסמיני הדיכאון השוו החוקרים לתסמיני אסתמה עם רינוסינוסיטיס כרונית אאוזינופילית בתחילת הטיפול עם דופילומאב ולאחר 4 חודשי טיפול.

המחקר אשר בדק את השפעת הטיפול עם דופילומאב על דיכאון כלל 31 מטופלים. תוצאות המחקר הדגימו כי רוב המטופלים הציגו מצב דיכאוני שהיה במתאם מובהק עם ציון התסמינים הנזאליים. כמו כן, לאחר 4 חודשי טיפול עם דופילומאב, ציון ה-PHQ-9 ירד באופן מובהק, כאשר ירידה זו הייתה ניכרת במטופלים בהם נצפתה ירידה של 50% או יותר בציון התסמינים הנזאליים. בנוסף, ציוני ה-PHQ-9 ירדו באופן מובהק במטופלים  עם שיפור בציוני התסמינים הנזאליים ותסמיני האסתמה.

מחקר זה מדגים כי ייתכן וטיפול עם דופילומאב יכול להביא לשיפור באיכות החיים במטופלים עם אסתמה ברונכיאלית עם רינוסינוסיטיס כרונית אאוזינופילית. זאת באמצעות הפחתת תסמיני הדיכאון בתיווך שיפור בתסמינים הקליניים.

מקור: 

Koya T. et al. International Archives of Allergy and Clinical Immunology (2021). https://doi.org/10.1159/000519296

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  רינוסינוסיטיס,  דופילומאב,  דיכאון
תגובות