מחקרים

האפקט של דופילומאב למשך שנתיים במבוגרים עם דלקת עור אטופית

דופילומאב נמצא יעיל כטיפול בדלקת עור אטופית בטווח הארוך גם בהשוואה לניסויים קודמים

דלקת עור אטופית יכולה להשפיע באופן מאוד שלילי על איכות החיים של מטופלים. במחקר זה ביצעו החוקרים ניתוח ארוך טווח של השינוי בתסמינים של דלקת עור אטופית, איכות החיים של המטופלים הערכת האפקט של הטיפול על ידי המטופלים עצמם. אוכלוסיית המחקר הייתה מבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה אשר טופלו עם דופילומאב למשך שנתיים.

הניסוי LIBERTY AD OLE הינו ניסוי קליני רב-מרכזי עם תווית פתוחה אשר כלל מטופלים מבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד קשה שהשתתפו בניסויים קליניים שכללו טיפולים עם דופילומאב. בניסוי זה, קיבלו מטופלים טיפול עם 300 מ"ג דופילומאב שאופן שבועי. במסגרת המחקר הוערכו מדד האקזמה מונחה מטופל (Patient Oriented Eczema Measure; POEM), איכות החיים הדרמטולוגית, שאלון EQ-5D-3L והערכת יעילות הטיפול הגלובלית (Patient Global Assessment of Treatment Effect; PGATE) לאחר 48 שבועות ו-100 שבועות.

במסגרת הניסוי נכללו 2,677 מטופלים אשר מתוכם השלימו 1,028 מטופלים מעקב של 100 שבועות. תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר 48 ו-100 שבועות השיגו 94.1% ו-95.6% מהמטופלים שינוי של 4> ב-POEM בהשוואה לניסוי הקודם, בהתאמה. כמו כן, נמצא כי 93.3% ו-93.4% מהמטופלים השיגו שינוי של 4> בציון איכות החיים הדרמטולוגית בהשוואה לניסוי הבסיס, בהתאמה. ממצאים נוספים הראו כי לאחר 100 שבועות, 35.1% מהמטופלים דיווחו על ציון 2> (דלקת עור אטופית נקייה או כמעט נקייה) בהשוואה ל-0.1% בהשוואה לניסוי הקודם, ו-49.9% הציגו ציון של 0 או 1 (ללא השפעה כלל) בשאלון איכות החיים הדרמטולוגית, בהשוואה ל-1.5% בניסויים הקודמים. ניתוח תוצאות נוסף הדגים כי לאחר 100 שבועות, 74.5-97.3% מהמטופלים דיווחו כי לדלקת העור האטופית לא הייתה כל השפעה על איכות החיים לפי שאלון ה-EQ-5D-3L, ו-93.8% מהמטופלים דירגו את האפקט של דופילומאב כי מעולה, טוב מאוד או טוב לפח ה-PGATE.

מחקר זה מדגים כי במבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד קשה, הטיפול עם דופילומאב למשך שנתיים הביא לשיפור ממושך בדיווח עצמי על סימפטומים ואיכות החיים. כמו כן, ניכר כי לפי תפישת המטופלים ישנו אפקט טוב מאוד לטיפול.

מקור: 

Yosipovitch G. et al. Dermatology and Therapy (2021). https://doi.org/10.1007/s13555-021-00630-9

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב,  איכות חיים
תגובות