מחקרים

הטיפול הביולוגי המועדף לפוליפים נזאליים

דופילומאב נמצא כטיפול הביולוגי המועדף בניתוח על

בהשוואה לאינבו, טיפולים ביולוגיים נמצאו בטוחים לשימוש ויעילים בהורדת מסת הפוליפים הנזאליים במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. עם זאת, חסר מידע אודות השוואות ראש בראש בניסויים קליניים המשווים כמה טיפולים ביולוגיים. במחקר זה ביקשו החוקרים להבין מהו הטיפול הביולוגי המועדף במטופלים אלה.

במסגרת המחקר ביצעו החוקרים סקירת ספרות שיטתית וניתוח על  אשר נרשם ברשם ה-PROSPERO (מס' CRD42021226766). במאגרי המידע ומנועי החיפוש PubMed, Embase, Web of Science ו-Cochrane Library בוצע חיפוש מקיף בתאריך ה-29 לדצמבר 2020. בניתוח נכללו אך ורק ניסויים קליניים אשר העריכו טיפולים ביולוגיים במטופלים מבוגרים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים.

בניתוח העל נכללו 9 ניסויים קליניים עם 1,190 מטופלים אשר השוו בין 3 סוגי טיפולים ביולוגיים (דופילומאב, אומאליזומאב ומפוליזומאב) ואינבו. תוצאות המחקר הדגימו כי הטיפול עם דופילומאב הדגים את היעילות הגבוהה ביותר בציון הפוליפים הנזאליים, מבחן 22 תוצאים סינונזאליים (SNOT22), מבחן University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT) וציון הגודש האפי לפי ניתוח Surface Under the Cumulating Ranking curve (SUCRA) לפי ערכים של 0.900, 0.916,1.00 ו-0.807, בהתאמה. הטיפול שנמצא שני מבחינת יעילות ב-SNOT-22, מבחן ה-UPSIT ומבחן הגודש האפי היה טיפול עם אומאליזומאב עבור ערכי SUCRA של 0.606, 0.500, ו-0.693, בהתאמה. טיפול עם מפוליזומאב נמצא שני ביעילותו מבחינת ציון הפוליפים הנזאליים עבור ערכי SUCRA של 0.563 אך הציג את שיעור תופעות הלוואי הגבוה ביותר עבור ערכי SUCRA של 0.743.

מחקר זה הוא ניתוח העל הראשון אשר השווה טיפולים ביולוגיים שונים במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. בהתבסס על היעילות של ציון הפוליפים  הנזאלים והבטיחות, נמצא כי טיפול עם דופילומאב הוא טיפול הבחירה בעוד הטיפול עם אומאליזומאב היה הבחירה השנייה. למרות שדורג שני במספר מדדים, טיפול עם מפוליזומאב הדגים את הסיכון הגבוה ביותר לתופעות לוואי.

מקור: 

Wu Q. et al. International Archives of Allergy and Clinical Immunology (2021). https://doi.org/10.1159/000519228

https://www.karger.com/Article/Abstract/519228

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  דופילומאב,  פוליפים באף
תגובות