מחקרים

בחינת היעילות של דופילומאב ברינוסינוסיטיס כרונית

גם בעת הגדרת ערכי סף בעלי משמעות קלינית – טיפול עם דופילומאב נמצא יעיל

14.12.2021, 15:58
הדמיה של הסינוסים (צילום: אילוסטרציה)

דופילומאב, נוגדן חד שבטי החוסם רכיב משותף לרצפטורים ל-IL-4 ו-IL-13, הביא לשיפור מובהק בתוצאים של מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים במחקרי ה-SINUS-24 וה-SINUS-52. מחקר זה ביצע ניתוח המשך לנתוני המחקרים הללו על מנת להעריך את השפעתו של טיפול עם דופילומאב על תסמינים המדווחים על ידי מטופלים וכן מדדים אובייקטיביים תוך שימוש בערכי סף של שינויים בעלי משמעות קלינית בכל מטופל מזמן הבסיס.

במסגרת המחקר ניתחו החוקרים מידע של מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים שקיבלו טיפול דופילומאב תת עורי או אינבו תת עורי אחת לשבועיים בניסויים SINUS-24 ו-SINUS-52. במהלך המחקר תיעדו המטופלים את חומרת הגודש האפי, אובדן חוש הריח ואת הנזלת האנטריורית או פוסטריורית היומית (טווח של 0-3). כמו כן, חישבו החוקרים את ציון התסמינים הכולל (Total Symptom Score) כתוצא מרוכב בציון של 0-9 לאותם תסמינים. מדדים אובייקטיביים כללו את ה-University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT; 0-40), ציון הפוליפים הנזאליים (ציון 0-8) ואת ה-LMK-CT (ציון 0-24). ערכי סף של שינויים במטופלים הללו בשבועות 24 ו-52 נחשבו משמעותיים אם השינוי בציון הגודש האפי או אובדן חוש הריח היו 1<, בציון התסמינים הכללי היה 3<, ב-UPSIT היה 8<, בציון הפוליפים הנזאליים היה 1< ובציון ה-LMK-CT היה 5<.

בניתוח הנתונים נכללו 724 מטופלים ו-303 מטופלים אשר נתוניהם נכללו בהערכות 24 השבועות ו-52 השבועות, בהתאמה. שיעורי המגיבים היה גבוהים יותר באופן מובהק במטופלים מקבוצת ההתערבות בהשוואה לביקורות בשבוע 24. ערכי התגובה עבור הגודש האפי עמדו על 64% לעומת 24%; עבור אובדן חודש הריח על 63% לעומת 14%; עבור ציון התסמינים הכללי על 62% לעומת 15%; עבור ה-UPSIT על 54% לעומת 6%; עבור ציון הפוליפים הנזאליים על 63% לעומת 14% ועבור ציון ה-LMK-CT על 59% לעומת 3% (כל ערכי p<0.0001). עוד נרשם כי כל התוצאות היו עקביות לאורך 52 שבועות המחקר.

מחקר זה מדגים כי פרופורציה גדולה יותר של מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים שטופלו עם דופילומאב הדגימה שינויים מובהקים ומשמעותיים קלינית בהשוואה לקבוצת הביקורת. תוצאות אלה נכונות הן עבור תוצאים שדווחו על ידי מטופלים והן על ידי מדדים אובייקטיביים.

מקור: 

Chuang C. et al. The Laryngoscope (2021). https://doi.org/10.1002/lary.29911

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  דופילומאב,  פוליפים באף
תגובות