מחקרים

טיפול ממושך עם דופילומאב והקשר ליעילות לאחר כשל של טיפול קצר טווח

טיפול עד 100 שבועות יכול להביא לשיפור בדלקת עור אטופית גם לאחר כשל טיפולי

מחקרי הישרדות של טיפול עם דופילומאב במקרים של דלקת עור אטופית מדגימים כי מטופלים רבים ממשיכים את קבלת הטיפול למשך כשנה. ממצאים אלה מציעים כי מטופלים חווים הטבות קליניות רלוונטיות כאשר ניתן טיפול ארוך טווח.

מחקר זה היה ניתוח המשך שכלל מידע על 391 מטופלים, הקשור לטיפול עם דופילומאב עד שבוע 100, אשר השתתפו במחקר התווית הפתוחה של דופילומאב (open label extension) ולא השיגו תגובת EASI 75 לפחות מזמן הבסיס או ציון IGA של 0 או 1 בטיפול קצר טווח (16 שבועות – 300 מ"ג אחת לשבוע או שבועיים) עם דופילומאב במחקרי ה-SOLO 1 ו-SOLO 2. כל המטופלים קיבלו טיפול עם דופילומאב 300 מ"ג אחת לשבוע במחקר התווית הפתוחה ללא קשר לתדירות הטיפול במחקרי ה-SOLO.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב אלו שלא השיגו תגובת EASI 75 או ציון IGA של 0 או 1 במהלך 16 שבועות הטיפול במחקר ה-SOLO, פרופורציית המטופלים אשר השיגו תגובת EASI 75 עד שבוע 100 הייתה 91%. עוד נמצא כי פרופורציית המטופלים שהשיגה ציון IGA של 0 או 1 עד שבוע 100 הייתה 45% בקרב מטופלים שתחילה קיבלו טיפול עם דופילומאב אחת לשבועיים  ובקרב אלה שקיבלו טיפול אחת לשבוע במחקר ה-SOLO עמדה הפרופורציה על 49%.

ממחקר זה עולה כי טיפול ארוך טווח עם דופילומאב יכול להיות קשור לשיפור דלקת העור האטופית במטופלים שהגיבו בצורה תת-אופטימלית במהלך 16 השבועות הראשונים לטיפול.

מקור:

Armstrong A. et al. Dermatology and Therapy (2021). https://doi.org/10.1007/s13555-021-00643-4

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב,  EASI,  טיפול ארוך-טווח
תגובות