מחקרים

טיפול עם דופילומאב במקרים של דלקת עור אטופית חמורה

טיפול עם דופילומאב במשך שנה הביא לשיפור מובהק ברוב אוכלוסיית המחקר בפורטוגל

דופילומאב אושר לאחרונה כטיפול במקרים של דלקת עור אטופית חמורה בפורטוגל. עד כה לא קיימות ראיות בספרות אודות חווית הטיפול עם דופילומאב בפורטוגל במרכזי אלרגיה. במסגרת המחקר ערכו החוקרים הערכת חתך קלינית ומעבדתית של 33 מטופלים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה אשר טופלו עם דופילומאב למשך לפחות 16 שבועות. בנוסף ערכו החוקרים הערכה של דירוגי חומרת המחלה (SCORAD, EASI ו-P-VAS) והדיווחים על תופעות לוואי עד שבוע 52 של הטיפול. מעבר לכך, בוצעה הערכה של SCORAD ו-EASI ב-23 מטופלים עד שבוע 52 והערכה של ה-P-VAS ב-21 מטופלים עד שבוע 52.

מתוך 33 המטופלים, נמצא כי 18 (55%) היו נשים והגיל הממוצע היה 35.3 (ס"ת – 13.2; טווח – 15-60). ב-16 מטופלים גיל תחילת המחלה היה לפני גיל שנתיים, כאשר משך המחלה עמד על 28.1 שנים (ס"ת – 12). עוד נמצא כי 94% מהמטופלים היו בעלי דפוס דיפוזי של נגעים עוריים וכי 97% מהמטופלים סובלים מתחלואה נלווית גם בנזלת אלרגית, 82% מתחלואה נלווית באסתמה, 52% מדלקת נלווית בלחמית ו-30% גם מאלרגיות למזון. בחינת רמות ה-IgE בזמן הבסיס הדגימה רמה חציונית של 6,313 יחידות למיליליטר (טווח בין רבעוני – 2,842-12,491) כאשר נרשמה ירידה של 76% בשבוע 52 ב-16 מטופלים. רמת אאוזינופילים חציונית עמדה על 520 תאים לממ"ק בזמן הבסיס (טווח בין רבעוני – 270-740). עוד נמצא כי 29 מטופלים קיבלו טיפול עם ציקלוספורין טרם התחלת הטיפול עם דופילומאב. בתחילת הטיפול, 15 מטופלים היו תחת טיפול פומי של קורטיקוסטרואידים, 14 היו תחת טיפול אימונוסופרסיבי סיסטמי פומי (כולם חדלו את הטיפול עד שבוע 12 למעט שני מטופלים) ו-5 קיבלו טיפול עם אומאליזומאב.

תוצאות נוספות הדגימו כי בזמן הבסיס ציוני ה-SCORAD וה-EASI החציוניים היו 69.3 ו-25.2. לעומת זאת בשבועות 16, 36 ו-52 נרשמו ציוני SCORAD חציוניים של 27.4, 22.3 ו-21.5 בהתאמה, וציוני EASI חציוניים של 5.3, 4.1 ו-2.1, בהתאמה. עוד נמצא כי בשבוע 16 ה-EASI50,יEASI75 ו-EASI90 הושגו על ידי 91%, 61%, ו-18% מהמטופלים, בהתאמה. לעומת זאת, בשבוע 52 ציונים אלה הושגו על ידי 87%, 70% ו-52% מהמטופלים. הירידה הממוצעת באחוז ה-SCORAD בשבוע 16 ובשבוע 52 הייתה 55% ו-73%, בהתאמה וב-EASI עמדה הירידה הממוצעת על 76% ו-82% בשבועות אלה. עוד נמצא בשבועות 16 ו-52 כי היה שיפור של יותר מ-4 נקודות ב-P-VAS ב-77% ב-95% מהמטופלים. ירידה ממוצעת של ה-P-VAS בשבועות 2, 4, 16, ו-52 הייתה 2.6, 2.6, 4.7 ו-6.3 נקודות, בהתאמה. כמו כן, נמצא כי דלקת בלחמית דווחה ב-10 (30%) מטופלים, מתוכם 2 עם דלקת עפעפיים ודלקת קרנית ולחמית, אך הדלקת לא הביאה להפרעה במהלך הטיפול. עוד נרשם סיבוך בשני מטופלים של אריתמה. מטופל אחד נדבק ב-COVID אך מתכונת הטיפול נשמרה.

מרבית המטופלים עם דלקת עור אטופית הציגו שיפור מתמיד בכל מדדי חומרת המחלה לאחר שנה של טיפול עם דופילומאב. לא הודגמו תופעות לוואי רלוונטיות במהלך תקופת המחקר.

מקור:

Lopes C. et al. European Journal of Allergy and Immunology (2021).

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב,  EASI
תגובות