מחקרים

טיפול במשך 52 שבועת עם דופילומאב לדלקת עור אטופית בקוריאה

טיפול ארוך טווח עם דופילומאב מדגים תוצאי יעילות בדומה לטיפול קצר טווח

20.01.2022, 17:09

במחקרים קודמים דיווחה קבוצת החוקרים על יעילות קצרת טווח והבטיחות של דופילומאב בקוריאה. במחקר זה ניסו החוקרים לדווח על תוצאות של יעילות ובטיחות של טיפול ארוך טווח עם דופילומאב במתאר קליני בקוריאה.

במסגרת המחקר ניתחו החוקרים מידע שנאסף מ-99 מטופלים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה. כל משתתפי המחקר עברו הערכה באמצעות כלי ה-Eczema Area and Severity Indexי(EASI), ה-Numerical Rating Scaleי(NRS), ה-Patient Oriented Eczema Measureי(POEM) ואיכות החיים הדרמטולוגית (DLQI) בזמן הבסיס ובשבועות 16, 32 ו-52.

תוצאות המחקר הדגימו יעילות מוגברת בשבוע 52 בהשוואה לשבוע 16. כמו כן, נרשמה ירידת אחוזים גבוהה ב-EASIי(88.1%), בשיא הגרד לפי NRSי(65.6%), ב-POEMי(67.2%) וב-DLQIי(69%) בהשוואה לזמן הבסיס. פרופורציות המטופלים אשר השיגו תגובת EASI75 ו-EASI90 היו 90.2% ו-53.7%. עוד נמצא מתאם גבוה בין ה-POEM וה-DLQI לתוצאים קליניים שנמדדו. בניתוח נתונים זה נמצאו מספר גורמים המשפיעים באופן מובהק על השגת תגובת EASI90 ביניהם מגדר נקבי (יחס סיכויים 2.5), אאוזינופיליה (יחס סיכויים – 0.2) ורמות LDH מוגברות (יחס סיכויים – 0.07). בבחינת תוצאי בטיחות הטיפול נמצא כי תופעות הלוואי השכיחות ביותר היו אדמנת בפנים (19.2%) ודלקת בלחמית (17.2%) אשר היו קלות עד בינוניות ונפתרו במהלך הטיפול.

לסיכום, טיפול עם דופילומאב במשך 52 שבועות במטופלים קוריאנים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה הדגים יעילות ארוכת טווח ובטיחות.

מקור:

Dong Hyek J. et al. Scientific Reports (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-02950-4

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב,  EASI
תגובות