מחקרים

השוואה בין טיפול עם דופילומאב לניתוח אנדוסקופי בסינוסים

מטופלים שטופלו עם דופילומאב דיווחו על שיפור משמעותי יותר בתסמיני רינוסינוסיטיס כרונית

ניתוח סינוסים

למעט מחקרי ה-SINUS-24 וה-SINUS-52 ישנו מידע מוגבל אודות היעילות של דופילומאב במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות את היעילות של טיפול עם דופילומאב לזו של ניתוח אנדוסקופי פונקציונלי במטופלים הסובלים מרינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים על ידי הערכת השינוי בפוליפים הנזאליים וציוני מבחן ה-SNOT-22 לאחר ההתערבות.

מחקר זה היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי מזווג אשר השווה 54 מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים אשר טופלו עם דופילומאב ל-54 מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים שעברו ניתוח אנדוסקופי פונקציונלי. בנוסף לכך, טופלו שתי הקבוצות עם סטרואידים טופיקלי. התוצאים הראשיים היו שינוי בציון הפוליפים הנזאליים והשינוי הכללי בציון ה-SNOT-22. תוצאים משניים כללו שינוי בדומיינים ספציפיים ב-SNOT-22 והשינוי בציון הריח של SNOT-22.

תוצאות המחקר הדגימו כי מטופלים שעברו ניתוח היו בעלי שיפור משמעותי יותר בציון הפוליפים הנזאליים (5.18 + 2.01) בהשוואה למטופלים שקיבלו טיפול עם דופילומאב (4.27 + 1.98; p=0.02). לעומת זאת לא נמצא הבדל מובהק בשינוי הכללי בציון ה-SNOT-22. הקבוצה שטופלה עם דופילומאב הציגה שיפור משמעותי יותר בציוני הדומיינים החוץ-נזאליים במבחן SNOT-22 (4.87 + 3.91) לעומת קבוצת המטופלים שעברה ניתוח (2.93 + 4.32;p=0.02). כמו כן, נמצא שיפור גדול יותר בציון הריח של מבחן ה-SNOT-22 במטופלים שקיבלו טיפול עם דופילומאב (2.35 + 2.17) לעומת אלה שעברו ניתוח (1.48 + 2.24; p=0.04). זמן המעקב הממוצע אחר מטופלים שטופלו עם דופילומאב עמד על 12.20 חודשים בהשוואה ל-17.90 חודשים בקבוצת המטופלים שעברו ניתוח.

ככלל, נמצא כי שני הטיפולים הביאו לשיפור משמעותי בתסמינים במטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים לפי ציוני ה-SNOT-22. מטופלים שקיבלו טיפול עם דופילומאב דיווחו על שיפור משמעותי יותר בריח וירידה בשיעול, בהפרשות הנזאליות לכיוון הגרון ובהפרשות הנזאליות הסמיכות בהשוואה למטופלים שעברו ניתוח פונקציונלי. מנגד, מטופלים שעברו ניתוח הציגו ירידה משמעותית יותר בנטל כתוצאה מהפוליפים.

מקור:

Dharmarajan H. et al. International Forum of Allergy and Rhinology (2021). https://doi.org/10.1002/alr.22951

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  דופילומאב,  ניתוח אנדוסקופי,  פוליפוזיס נזאלי
תגובות