מחקרים COVID-19

תגובה לחיסון קורונה במטופלים המקבלים טיפול ביולוגי

רמות נוגדנים נמוכות יותר נגד SARS-CoV-2 נמצאו במטופלים המקבלים טיפול ביולוגי

חיסונים לקורונה. צילום: שאטרסטוק

חיסונים כנגד נגיף ה-SARS-CoV-2 חשובים מאוד בהגנה מפני מחלת COVID-19 במבוגרים בריאים אך עדיין לא ידוע כיצד מטופלים עם אסתמה חמורה ודלקת עור אטופית המקבלים טיפולים ביולוגיים מגיבים לאחר קבלתו. זאת על אף מידע מחיות המרמז על תגובה חיסונית פחותה.

בכתב העת Journal of Allergy and Clinical Immunology פורסמו ממצאיו של מחקר פרוספקטיבי תצפיתי אשר נערך בין פברואר וספטמבר 2021 וגייס מטופלים מבוגרים עם אסתמה חמורה או דלקת עור אטופית אשר קיבלו טיפול עם בנרליזומאב, מפוליזומאב או דופילומאב ואשר קיבלו חיסון mRNA כנגד נגיף קורונה. מטופלים עם הדבקה קודמת ב-COVID-19 ומטופלים עם דיכוי חיסוני משמעותי לא נכללו במחקר זה. במסגרת המחקר נלקחו דגימות דם מ-74 מטופלים ומ-39 ביקורות בריאות ולאחר מכן נותחו דגימות אלה לתגובה לאנטיגן של SARS-CoV-2.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב מטופלים עם מחלות אטופיות שטופלו עם תרופות ביולוגיות, נצפו רמות IgG נמוכות לדומיין הנקשר לרצפטור ל-SARS-CoV-2 בהשוואה למקרי הביקורת לאחר 30 ימים מקבלת החיסון השני. עוד נמצא כי 90 ימים לאחר קבלת מנת החיסון השנייה, רמות ה-IgG בקרב מטופלים שקיבלו טיפול ביולוגי היו עדיין נמוכות באופן מובהק בהשוואה למקרי הביקורת הבריאים (עוצמת פלואורסנציה ממוצעת 66,437 ו-100,519, בהתאמה; p=0.0276). תוצאות דומות התקבלו גם בבחינת טיטר התגובה לווריאנט דלתא וחלבון ספייק S1.

מידע זה מעלה סברה כי מטופלים עם אסתמה חמורה או דלקת עור אטופית המקבלים טיפול ביולוגי בעלי רמת נוגדנים נמוכה יותר לאחר קבלת חיסון mRNA נגד הקורונה בהשוואה לנבדקים בריאים. עדיין לא ברור האם להבדלים אלה יש קשר לטיפולים הביולוגיים או לערפלנים הנפוצים בקרב מטופלים אלה. בכל אופן, כיוון שישנה עדות לכך שרמות נוגדנים נמוכות יותר קשורות להגנה פחותה נגד COVID-19, על רופאים מטפלים לשקול מנות דחף במטופלים אלה שכן ייתכן והם נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה חמורה.

מקור:

Runnstrom M. et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaci.2021.12.021

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות אטופיות,  חיסון לקורונה,  נוגדנים,  טיפול ביולוגי
תגובות