מחקרים

זיהום אוויר סביבתי ורינוסינוסיטיס כרונית

ישנו מתאם בין חשיפה לזיהום אוויר ורינוסינוסיטיס כרונית חמורה יותר

רינוסינוסיטיס כרונית היא מחלה שכיחה מאוד ובעלת נטל משמעותי. הפתופיזיולוגיה של המחלה עדיין איננה ברורה עד תום אך הועלתה השערה לפיה מזהמים סביבתיים יכולים להשפיע על המרכיב הדלקתי של תהליך המחלה. מטרת המחקר לפיכך הייתה לסכם את התפקיד של מזהמים סביבתיים בהתחלה רינוסינוסיטיס כרונית ולהבין את השפעתם על חומרת המחלה.

המחקר שממצאיו פורסמו בעיתון Laryngoscope Investigative Otolaryngology היה סקירה ספרות שיטתית אשר תאמה את הקווים המנחים של PRISMA. במסגרת המחקר סרקו החוקרים את מאגרי המידע PubMed, Embase, Cochrane Library, Web of Science ו-Scopus באוגוסט 2021. מחקרים מקוריים אשר דיווחו על חשיפה למזהמים בקרב מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית נכללו במחקר. לעומת זאת, מחקרים שכללו מחלות סינונזאליות אחרות לא נכללו.

סריקת הספרות הפיקה 11,983 כתבות אשר מתוכן 10 עמדו בקריטריונים להיכללות. תוצאים אשר נמדדו במחקרים אלה כללו הימצאות והיארעות, חומרת מחלה, איכות חיים ושינויים מיקרוביאליים והיסטופתולוגיים. תוצאות המחקר הראו כי חשיפה למזהמי אוויר הייתה קשורה לסיכויים גבוהים יותר לרינוסינוסיטיס כרונית, בפרט חשיפה לחומרים חלקיקיים. עוד נמצא כי חשיפה מוגברת למזהמי אוויר הייתה קשורה למחלה חמורה יותר ושינויים היסטופתולוגיים ברי זיהוי. לעומת זאת, לא התקבלה תשובה ברורה אודות טיב הקשר בין חשיפה למזהמי אוויר ואיכות חיים.

מסקנות המחקר הראו כי קיים מתאם בין זיהום אוויר (ובעיקר חומרים חלקיקיים)  להיארעות או שכיחות של רינוסינוסיטיס כרונית וחומרת מחלה, כאשר ישנם גם שינויים היסטופתולוגיים מדגימות רקמה של רינוסינוסיטיס כרונית. דרוש מחקר מעמיק נוסף על מנת להבין טוב יותר את המנגנונים לפיהם זיהום אוויר יכול לעורר רינוסינוסיטיס כרונית ודלקת מסוג II.

מקור:

Leland E. et al. Laryngoscope Investigative Otolaryngology (2022). https://doi.org/10.1002/lio2.774

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  זיהום אוויר,  דלקת סוג 2
תגובות
12.04.2022, 18:56

אני ממש אוהב את המחקרים שבסופם מסקנתם היא ש...נדרשים עוד מחקרים !! פנטסטי !! בכול אופן אם מישהו רוצה להבין את הקשר בין זיהום אוויר ורינוסוסיטיס שיבוא לחיפה ויישאל את המטופלים שלי !!!!