מחקרים

השפעת דופילומאב על איכות חיים בדלקת עור אטופית

דופילומאב מביא לשיפור באיכות החיים ומשפר תוצאים פסיכולוגיים בדלקת עור אטופית

27.03.2022, 17:36
דיכאון (צילום: אילוסטרציה)

דופילומאב הוא הטיפול הביולוגי הראשון שאושר לטיפול בדלקת עור אטופית בינונית עד חמורה. עם זאת, ראיות לכך שלטיפול עם דופילומאב יש השפעות חיוביות על תוצאים פסיכולוגיים מעבר ל-16 שבועות טיפול בעולם האמיתי חסרות. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Dermatologic Therapy חוקרים להעריך את היעילות של דופילומאב עד 32 שבועות טיפול כאשר ההתמקדות הייתה על איכות חיים הקשורה לבריאות ותוצאים פסיכולוגיים של מטופלים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה.

מחקר זה היה מחקר תצפיתי פרוספקטיבי לפי נתוני העולם האמיתי במרכז שלישוני באיטליה. הערכה של תוצאים בוצעה בזמן הבסיס, בשבוע 16 ובשבוע 32 לטיפול. במחקר זה השתתפו 171 מטופלים עם דלקת עור בינונית עד קשה.

תוצאות המחקר הראו כי תגובות EASI-75 ו-EASI-90 הושגו על ידי 85% ו-60% ממשתתפי המחקר, בהתאמה לאחר 16 שבועות טיפול. לאחר 32 שבועות נרשמו תגובות EASI-75 ו-EASI-90 ב-89.6% ו-69.8% מהמטופלים, בהתאמה. כמו כן, נרשמו שיפורים מובהקים (p<0.001; r=0.57-0.95) לאחר 16 שבועות, שנשמרו עד שבוע 32, בכל התוצאים בהם התחשבו החוקרים, כולל תוצאים שדווחו על ידי קלינאים ומטופלים אודות חומרת דלקת העור האטופית וסקאלות של איכות חיים ותחלואה פסיכולוגית נלווית. ניתוח נוסף הדגים כי איכות החיים של מטופלים הייתה קשורה יותר לתפישה הסובייקטיבית של חומרת המחלה ולא בהכרח למדדים אובייקטיביים. בנוסף, נמצא הבדל אפשרי בתגובה לטיפול עם דופילומאב לפי גיל ההתחלה של דלקת העור האטופית.

מחקר זה הדגים כי טיפול עם דופילומאב השפיע באופן מהיר, יעיל ובטוח במטופלים עם דלקת עור אטופית בינונית עד קשה. את השפעותיו החיוביות של הטיפול על הפן הפסיכולוגי עד 32 שבועות טיפול הצליחו החוקרים לאשר במחקר זה. בכך הוסיפו החוקרים ראיות חדשות המציעות לשקול גם גורמים סובייקטיביים המשפיעים על תפישת המטופלים את חומרת מחלתם כאשר מעריכים את תגובתם לטיפול.

מקור:

Miniotti M. et al. Dermatologic Therapy (2022). https://doi.org/10.1111/dth.15407

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב,  מצב פסיכולוגי,  איכות חיים
תגובות