מחקרים

עומס פוליפים כניבוי לחזרת חוש ריח לאחר ניתוח סינוסים

ציון פוליפים גבוה יותר מנבא שיקום ריח טוב יותר לאחר ניתוח סינוסים

28.03.2022, 17:43

רינוסינוסיטיס כרונית מלווה לרוב בליקויים בחוש הריח. למרות זאת, עד היום לא ברורה היעילות של ניתוח סינוסים אנדו-נזאלי במונחים של תפקודי ריח. עד כה, ידוע כי מטופלים עם פוליפים נזאליים ככל הנראה יחוו שיפור לאחר הניתוח. במחקר זה בחנו החוקרים את חוש הריח ופרמטרים אחרים של הפרעות ברינוסינוסיטיס כרונית לפני ואחרי ניתוח סינוסים אנדו-נזאלי בהקשר של דרגת הפוליפוזיס הנזאלי תוך שימוש בציון ה-Lildholdt האנדוסקופי הנזאלי.

במחקר נכללו מטופלים עם דרגות שונות של פוליפוזיס נזאלי. את חוש הריח העריכו החוקרים מבחינת סף ריח, הבדלה בין ריחות וזיהוי ריחות ספציפיים. לאחר הניתוח העריכו החוקרים את השינויים בכל אחד מהפרמטרים הללו.

במחקר זה היו מדידות זמן בסיס זמינות מ-72 מטופלים וב-47 מטופלים תוארו גם ההבדלים לאחר הניתוח. תוצאות המחקר הראו כי היה מתאם בין ציוני הריח למבנה האנטומי של האף או ציון הפוליפוזיס (Lildholdt ו-Lund-Mackey CT), דירוג הבריאות הנזאלית ואיכות החיים הנזאלית (מבחן תוצאים סינו-נזאליים). שלושה חודשים לאחר הניתוח נמצא כי ציון הריח המשוקלל הממוצע השתפר ב-3.1 נקודות כאשר 30% מהמטופלים הדגימו שיפור קליני מובהק. עוד נמצא כי מטופלים עם פוליפוזיס חמור (ציון Lildholdt של 5 או 6) הרוויחו הכי הרבה במונחים של ריח. סמנים פרוגנוסטיים מובהקים נוספים שנמצאו כמשפרים ציוני ריח לאחר ניתוח כללו גיל צעיר, ציון ריח משוקלל נמוך לפני הניתוח וציוני CT גבוהים.

מחקר זה מראה כי לא רק שנוכחות של פוליפים ברינוסינוסיטיס כרונית, אלא גם דרגת חומרתם – הנמדדת לפי שיטת דירוג – יכולים לנבא תוצאות הניתוח במונחים של מבחני ריח. בנוסף, נמצא כי רמת השיקום של חוש הריח לאחר ניתוח סינוסים אנדונזאלי היא רלוונטית ביותר במטופלים עם ציוני פוליפים גבוהים.

מקור:

Haxel BR. et al. Rhinology (2022). https://doi.org/10.4193/rhin21.361

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  פוליפים באף,  ניתוחי סינוסים,  חוש ריח
תגובות