מחקרים

השוואה בין טיפולים ביולוגיים שונים לרינוסינוסיטיס כרונית

דופילומאב נמצא כטיפול היעיל ביותר לרינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים

מספר ניסויים קליניים מבטיחים הדגימו יעילות של טיפולים ביולוגיים מסוג II בהשוואה לאינבו בטיפול ברינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. עם זאת, לא קיימים מחקרים אשר השוו ראש-בראש בין הטיפולים השונים. לכן, מטרת המחקר הייתה להשוות את היעילות והבטיחות של תרופות ביולוגיות שונות המשמשות לטיפול ברינוסינוסיטיס כרונית.

במחקר ממצאיו תוארו בעיתון The Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice ערכו החוקרים סקירת ספרות שיטתית בה זיהו ניסויים קליניים עם הקצאה אקראית אשר חקרו את האפקט של תרופות ביולוגיות על רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. התוצאים הראשיים שנמדדו במחקר היו ציון פוליפים נזאליים, חומרת הגודש האפי ותופעות לוואי חמורות. תוצאים משניים כללו את ציון מבחן ה-SNOT-22, חומרת אובדן חוש הריח, ציון מבחן ה-University of Pennsylvania Smell Identification, וציון ה-Lund-Mackay CT. לאחר מכן, באמצעות השוואה בלתי ישירה של הטיפולים השוו החוקרים את הפרמטרים של התוצאים.

במהלך סקירת הספרות נמצאו 7 ניסויים קליניים אשר כללו 1,913 מטופלים ו-4 תרופות ביולוגיות (בנראליזומאב, דופילומאב, מפוליזומאב ואומאליזומאב) ואלו נכללו בניתוח הסופי. תוצאות המחקר הראו כי דופילומאב הדגים השפעה טובה יותר על הורדת ציון הפוליפים הנזאליים וחומרת הגודש האפי בהשוואה ל-3 הטיפולים האחרים לאחר 24 שבועות ובסוף תקופות המעקב (יותר מ-48 שבועות). הטיפול הכי פחות יעיל היה בנראליזומאב במונחים של ציון פוליפים נזאליים, חומרת הגודש האפי וציון ה-SNOT-22 לאחר 24 שבועות. כמו כן, לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין האפקט של הטיפולים האחרים.

מסקירת הספרות השיטתית אשר השוותה ראש בראש מספר טיפולים ביולוגיים לרינוסינוסיטיס כרונית, עולה כי דופילומאב הוא הטיפול אשר הדגים את היעילות והבטיחות הטובות ביותר בטיפול במחלה.

מקור:

Shiru Cai BS. et al. The Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice (2022). https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.02.034

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  פוליפ,  טיפול ביולוגי,  דופילומאב
תגובות