מחקרים

מחלות אטופיות ותוצאים עיניים בתסמונת סטיבנס ג׳ונסון

מטופלים הלוקים בתסמונת סטיבנס ג׳ונסון סובלים יותר ממחלות אטופיות

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לתאר את הקשר הקיים בין היסטוריה רפואית של מחלה אטופית והתייצגויות סיסטמיות והתייצגויות עיניות של תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק רעלני של העור.

המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Ocular Immunology and Inflammation היה מחקר רטרוספקטיבי במסגרתו סקרו החוקרים תיקים של מטופלים עם תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק רעלני של העור. במהלך המחקר השוו החוקרים מטופלים עם וללא אבחנה של מחלות אטופיות.

במהלך סקירת התיקים נמצאו 200 מטופלים עם תסמונת סטיבנס ג׳ונסון ונמק רעלני של העור. מתוכם, נמצא כי 23 היו גם בעלי אבחנה של מחלה אטופית שמהם 4, 10 ו-18 סבלו מדלקת עור אטופית, רינוסינוסיטיס כרונית ואסתמה, בהתאמה. תוצאות המחקר הראו כי ביטויים עיניים היו חמורים יותר באופן מובהק בקבוצת המטופלים עם המחלות האטופיות. מנגד, לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בחומרה הסיסטמית של תסמונת סטיבנס ג׳ונסון או בתמותה בין מטופלים עם מחלות אטופיות למטופלים ללא מחלות אטופיות. לבסוף, נמצא כי בהשוואה למערכת של האוכלוסייה הכללית בבית החולים, הימצאות של מחלה אטופית הייתה גבוהה באופן מובהק בקרב מטופלים עם סטיבנס ג׳ונסון ונמק רעלני של העור.

ממחקר זה עולה כי מטופלים עם היסטוריה של מחלה אטופית הם בעלי סיכון מובהק למעורבות עינית חריפה במהלך אשפוז בעקבות תסמונת סטיבנס ג׳ונסון או נמק רעלני של העור. כמו כן, נמצא כי מצבים אטופיים מתרחשים באופן תדיר יותר באוכלוסייה הלוקה בתסמונת סטיבנס ג׳ונסון בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.

מקור:

Kwan J. et al. Ocular Immunology and Inflammation (2022). https://doi.org/10.1080/09273948.2022.2061520

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09273948.2022.2061520?casa_token=xmnTu72nGkIAAAAA%3AuLZvXO4GhxRhPuX6fClM9CPs25YKQxOeQ6zh_be285YRL78mQZx4EQKW7Cl8DKw4RYpERFjEazCTcQ

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות אטופיות,  תסמונת סטיבנס-ג'ונסון,  נמק,  אסתמה
תגובות