מחקרים

דלקת עור אטופית במתבגרים אשר קיבלו טיפול עם דופילומאב

טיפול עם דופילומאב נמצא יעיל גם במתבגרים עם דלקת עור אטופית

דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה במתבגרים מהווה מחלה עם נטל גבוה במיוחד והטיפול בה יכול להיות מאתגר מאוד בגלל מיעוט הטיפולים הסיסטמיים המאושרים לשימוש בגילאים אלה ובגלל תופעות הלוואי של טיפולים אלה. לאחרונה, אושר לשימוש טיפול עם דופילומאב למטופלים בקבוצת גיל זו הסובלים מדלקת עור אטופית.

המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology היה מחקר רב-מרכזי, פרוספקטיבי, בתנאי העולם האמיתי אשר בחן את היעילות והבטיחות של דופילומאב במתבגרים (גיל 12 עד 18) עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה. כמו כן, נבחנו הפנוטיפים העיקריים של דלקת עור אטופית. במסגרת המחקר נאסף מידע אודות מתבגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה אשר קיבלו טיפול עם דופילומאב לפי מינון מקובל למשך 16 שבועות. את תוצאי הטיפול העריכו החוקרים באמצעות מדדי ה-EASI, סולם דירוג מספרי של גירוד, סולם דירוג מספרי של אובדן שינה ומדד ה-CDLQI המתאר את איכות החיים הדרמטולוגית בילדים בזמן הבסיס ולאחר 16 שבועות טיפול. את הציונים הקליניים העריכו החוקרים גם בהתאם לפנוטיפים הקליניים השונים.

במסגרת המחקר נכללו 139 מתבגרים, תוצאות המחקר הדגימו כי אקזמה באזורים הפלקסוריים ובראש צוואר היו המאפיינים הקליניים התדירים, ואחריהם אקזמה של הידיים ודלקת עור דמוית דיוקן. עוד נמצא כי הימצאות של יותר מפנוטיפ אחד תועדה ב-126 (88.5%) מהמתבגרים. כמו כן, נמצא כי 3 משתתפים (2.1%) לקו בזיהום SARS-CoV-2 אסימפטומטי ומשתתף אחד הפסיק את הטיפול עם דופילומאב לפני זמן היעד בתקופת הטיפול. הבדל מובהק נרשם בכל המדדים שנמדדו לאחר 16 שבועות טיפול עם דופילומאב. כמו כן, נמצא כי תוצאים אלה היו טובים יותר מאלה שנרשמו בניסויים קליניים קודם לכן. בנוסף, נמצא כי הטיפול עם דופילומאב הניב יעילות בכל הפנוטיפים של דלקת עור אטופית ובייחוד בפנוטיפ של אקזמה מפושטת. בבחינת בטיחות הטיפול, נמצא כי 28 (20.1%) מטופלים דיווחו על תופעות לוואי אשר מהן הנפוצות כללו דלקת בלחמית וסומק. אף אחד מהמטופלים שהשתתפו במחקר לא הפסיק את הטיפול בעקבות תופעות הלוואי הללו.

ממצאי המחקר מראים כי טיפול עם דופילומאב במתבגרים עם דלקת עור אטופית מציג יעילות מצוינת לאחר 16 שבועות טיפול עם שיפור מתמיד בכל הציונים הקליניים. יתרה מכך, נמצא כי טיפול עם דופילומאב הדגים פרופיל בטיחות גם בזמן מגפת הקורונה.

מקור:

Stingeni L. et al. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (2022). https://doi.org/10.1111/jdv.18141

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב,  אקזמה
תגובות