מחקרים

תוצאים קליניים של טיפול עם דופילומאב בעולם האמיתי בקנדה

טיפול עם דופילומאב בעולם האמיתי דומה ביעילותו לניסויים קליניים

דופילומאב הוא טיפול הנוגדן החד-שבטי הראשון שאושר לשימוש בקנדה במקרים של רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לעריך את מועילות ויעילות הטיפול בתנאי העולם האמיתי. בנוסף, ניסו החוקרים להעריך כיצד התוצאים הקליניים של טיפולים ביולוגיים בעולם האמיתי (מועילות) מתכתבים עם התוצאים בניסויים קליניים (יעילות) ולחפש גורמים אשר יכולים להסביר את הפער בין המועילות ליעילות.

המחקר שממצאיו תוארו בעיתון Journal of Otolaryngology – Head & Neck surgery היה מחקר רטרוספקטיבי אשר העריך את התוצאים הסינונזאליים הספציפיים אשר נאספו לצרכים של טיפול קליני. במחקר נכללו מטופלים אשר עברו הערכה לכיסוי של טיפול עם דופילומאב במרפאת אף שלישונית לטיפול ברינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים בשנה הראשונה בה אושר טיפול עם דופילומאב בקנדה לאינדיקציה זו. את התוצאים הסינונזאליים העריכו החוקרים על ידי איסוף מידע הקשור למבחן ה-SNOT-22.

במסגרת פעילות המרפאה נמצאו 85 מטופלים אשר לגביהם עלתה אפשרות של התחלת טיפול עם דופילומאב במהלך תקופת המחקר, ומתוכם 49% הצליחו להשיג כיסוי לטיפול. תוצאות המחקר הראו כי ציון ה-SNOT-22 הממוצע בזמן הבסיס עמד על 60.56 (ס״ת – 21.63), ולאחר 16 שבועות  נצפתה ירידה של 37 נקודות עד ל-23.36. לאחר 28 שבועות טיפול נמצא כי ציון ה-SNOT-22 הממוצע היה 23.47 ואילו לאחר שנה הציון הממוצע עמד על 14.37.

ממחקר זה עולה כי מטופלים אשר קיבלו טיפול עם דופילומאב עבור רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים הדגימו שיפור תסמיני אשר תאם את המידע מניסויים קליניים קודמים. במהלך המחקר לא נרשמו תופעות לוואי משמעותיות שהיו קשורות לטיפול עם דופילומאב. עם זאת, דרוש מעקב ארוך טווח על מנת להעריך את מועילות הטיפול מעבר לשנת הטיפול הראשונה.

מקור:

Kilty S. et al. Journal of Otolaryngology – Head & Neck surgery (2022). https://doi.org/10.1186/s40463-022-00570-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס,  דופילומאב,  פוליפים באף
תגובות