מחקרים

הקשר בין רינוסינוסיטיס כרונית ומחלות סרטניות

מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית בסיכון מוגבר לממאירויות המטולוגיות

26.06.2022, 15:39

רינוסינוסיטיס כרונית היא אחת המחלות הדלקתיות הנפוצות. ההשפעה של דלקות כרוניות הנגרמות כתוצאה מרינוסינוסיטיס כרונית על ההיארעות של שלל מחלות סרטניות עדיין לא עברה בירור מקיף. לכן, מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את ההיארעות המוגברת של 10 סוגי סרטן שונים בקרב מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם וללא פוליפים נזאליים באמצעות שימוש במאגר מידע מבוסס אוכלוסייה מה-Korean Health Insurance Review and Assessment Service.

המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת The Laryngoscope היה מחקר מקרה ביקורת, בו השוו החוקרים את ההימצאות של מגוון תחלואות נלוות בין מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית עם פוליפים נזאליים וקבוצת ביקורת של משתתפים בריאים ממידע של עוקבה לאומית על בסיס ה-Korean Health Insurance Review and Assessment Service.

מודל קוקס מרובד של סיכון פרופורציונלי הדגים כי יחס הסיכונים המתוקנן של ממאירויות המטולוגיות היה גבוה באופן מובהק בקרב מטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית בהשוואה לקבוצת הביקורת ללא קשר לנוכחות של פוליפים נזאליים (יחס סיכונים – 2.90 עבור כל הקבוצה, 2.15 עבור קבוצת המטופלים עם פוליפים נזאליים ו-4.48 עבור קבוצת המטופלים ללא פוליפים נזאליים). כמו כן, נמצא כי הסיכון לממאירות בלוטת התריס היה גבוה גם כן בקרב קבוצת המטופלים עם פוליפים נזאליים, אך רק בקרב אלה ללא פוליפים נזאליים (יחס סיכונים – 1.50 עבור כל המטופלים עם רינוסינוסיטיס כרונית, 1.78 עבור קבוצת המטופלים ללא פוליפים נזאליים).

מחקר זה מדגים כי משתתפים עם רינוסינוסיטיס כרונית הם בעלי סיכון מוגבר באופן מובהק להימצאות של ממאירויות המטולוגיות וסרטן בבלוטת התריס.

מקור:

Jeon Y. et al. The Laryngoscope (2022). https://doi.org/10.1002/lary.30162

נושאים קשורים:  מחקרים,  רינוסינוסיטיס כרונית,  פוליפים באף,  ממאירות המטולוגית,  סרטן בלוטת התריס
תגובות