מחקרים

גורמים מנבאים לחוסר תגובה לדופילומאב

צריכה של איבופרופן יכולה לנבא היעדר תגובה לטיפול עם דופילומאב בדלקת עור אטופית

למטופלים רבים עם דלקת עור אטופית המקבלים טיפול סיסטמי ישנה תגובה תת-אופטימלית לטיפול. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הגורמים המנבאים חוסר תגובה לטיפול עם דופילומאב בקרב מטופלים עם דלקת עור אטופית.

במסגרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Annals of Allergy, Asthma & Immunology אספו החוקרים מידע מתיקים רפואיים  ומאגרי תביעות ביטוח (בין אפריל 2017 ויולי 2019) אודות מטופלים עם דלקת עור אטופית (לפי קריטריוני ICD-9/10) מגיל 12 ומעלה אשר התחילו טיפול עם דופילומאב החל מ-1 באפריל והלאה. אינדיקטורים לחוסר תגובה (הפסקת טיפול, התחלה של טיפול סיסטמי נוסף או פוטותרפיה, הוספה של סטרואיד טופיקלי בעל פוטנטיות גבוהה, ביקור בבית חולים או במיון הקשור לדלקת עור אטופית או היארעו של זיהום עורי) נובאו בהתאם למשתנים דמוגרפיים וקליניים שהיו זמינים באמצעות לימוד מכונה.

תוצאות המחקר הראו כי בקרב 419 מטופלים (גיל ממוצע 45), 145 (35%) חוו לפחות אינדיקטור אחד או יותר של היעדר תגובה לטיפול ב-6 חודשים מתאריך תחילת הטיפול. במטופלים אשר חוו אינדיקטור אחד או יותר של הפסקת טיפול, השכיח ביותר היה הפסקת טיפול עם דופילומאב (47%; 68/145). ראוי לציין כי ניתוח זה לא יכול היה לזהות סיבות לא רפואיות להפסקת טיפול כגון גישה לטיפול או עלויות. בבחינת גורמים מנבאים, הגורמים השכיחים לניבוי של היעדר תגובה לטיפול היו צריכה של איבופרופן (ב-69% מהמטופלים אשר חוו אינדיקטור להפסקת טיפול) ומדד תמותה Quan-Charlson Comorbidity של 3-4 (59%).

ממחקר זה עולה כי טיפול סיסטמי עם דופילומאב עבור דלקת עור אטופית יכול לביות מקושר להימצאות של אינדיקטורים להיעדר תגובה. גורמים שנמצאו כמנבאים אינדיקטורים אלה יכולים לסייע על מנת לעשות אופטימיזציה לניהול המחלה.

מקור:

Wu J. et al. Annals of Allergy, Asthma & Immunology (2022). https://doi.org/10.1016/j.anai.2022.05.025

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  דופילומאב,  למידת מכונה,  איבופרופן
תגובות